We willen benadrukken dat het plaatsen van vertrouwen in dergelijke informatie volledig op eigen risico is. Bouwbedrijf Harbers is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens of winsten als gevolg van het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u links vinden naar andere websites die niet onder de controle van Bouwbedrijf Harbers vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet automatisch een aanbeveling of goedkeuring van de standpunten die op die websites worden geuit.

We willen u vriendelijk verzoeken om geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van deze website.