Tel: (0544) - 374647          E-mail: info@harbers.nl   

Ben je timmerman, metselaar, (meewerkend) uitvoerder of werkvoorbereider?

Geïntresseerd geraakt in ons bedrijf?

Lijkt je het wat om vooral in de regio Lichtenvoorde aan het werk te gaan met verbouw, aanbouw of nieuwbouw projecten?

Heb je vakmanschap hoog in het vaandel staan?

Wil jij werken in een bedrijf met fijne collega's uit de regio?

 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via het algemene telefoonnummer of stuur een mailje.

Vraag naar Gijs Harbers en we bespreken de mogelijkheden.

* Ook voor stagiairs MBO / HBO voor op de werkvoorbereiding/calculatie of op de bouwplaats hebben wij mogelijkheden!

 

 

 Vacature Werkvoorbereider

 

 

VACATURE metselaar

Cookieverklaring en uw privacy op www.harbers.nl

Via de website www.harbers.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bouwbedrijf Harbers vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze document is voor het laatst aangepast op 21-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Als je onze website gebruikt, kun je geen persoonsgegevens achterlaten.

Cookies

Op www.harbers.nl maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Wanneer je onze website bezoekt, dien je toestemming te geven voor het plaatsen van al deze cookies om onze website te kunnen gebruiken. Deze toestemming geef je door op de tekst “Akkoord en ga door naar harbers.nl” te klikken op onze website.

Hieronder leggen wij uit welke cookies wij, en derde partijen, gebruiken en waarvoor.

Wij, en derde partijen, gebruiken de volgende cookies op www.harbers.nl:

  • Google Analytics, bewaartermijn 26 maanden.

Deze cookies geven de volgende informatie door aan derde partijen: de browser die je gebruikt, het besturingssysteem dat je gebruikt, gegevens over je internetverbinding, je IP-adres en/of ID van je device, gegevens over je click- en surfgedrag, de locatie van je device.

Bovenstaande cookies worden ingezet voor de volgende doeleinden: 

  • om de functionaliteiten van de website aan te kunnen bieden,
  • om de werking van de website te kunnen verbeteren,.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Bouwbedrijf Harbers

Einsteinstraat 13

7131 PK Lichtenvoorde

Tel: 0544-374647

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij ondersteunen de volgende lokale verenigingen en initiatieven:

Bonkelaer   DJN   Erix  Marvo    LVG   Paulusparochie   Teeuws   Wolcorso Zandbieters

Privacyverklaring Bouwbedrijf Harbers per 24-05-2018.

Vooraf:

Om u goed van dienst te kunnen zijn, leggen wij uw contactgegevens (digitaal) vast. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van onze diensten en de bijhorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Bouwbedrijf Harbers verstrekt uw persoonsgegevens en gegevens over uw project alleen aan derden indien dit wenselijk is voor een degelijke uitvoering van het werk of in de offerte fase. Met deze partijen is een verwerkingsovereenkomst gesloten, zoals vereist.

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Doel:

Bouwbedrijf Harbers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Om goederen en diensten bij u af te leveren;
- Bouwbedrijf Harbers analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
- Bouwbedrijf Harbers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Verwerking Persoonsgegevens:

1. Wanneer de Opdrachtnemer (Bouwbedrijf Harbers b.v.) tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, zal de Opdrachtnemer (Bouwbedrijf Harbers b.v.) de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. De Opdrachtnemer (Bouwbedrijf Harbers b.v.) informeert de Opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de Toezichthoudende autoriteit of de Betrokkene ten aanzien van de Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

3. De Opdrachtnemer (Bouwbedrijf Harbers b.v.) verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer de Betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.

4. De Opdrachtnemer (Bouwbedrijf Harbers b.v.) informeert de Opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van Persoonsgegevens met derden.

5. De Opdrachtnemer (Bouwbedrijf Harbers b.v.) informeert de Opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk Datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek.

6. De Opdrachtnemer zal de volgende informatie verstrekken in geval van een Datalek:
a. een gedetailleerde omschrijving van het Datalek;
b. type/soort Persoonsgegevens betrokken bij het Datalek;
c. van hoeveel personen de Persoonsgegevens betrokken zijn bij het Datalek;
d. de identiteit van de personen betrokken bij het Datalek;
e. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en het Datalek te verhelpen;
f. de oorzaak van het Datalek;
g. de duur van het Datalek en het ontstaansmoment.

7. De eventuele kosten die gemaakt worden om het Datalek op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt, tenzij het Datalek is ontstaan door het niet-nakomen van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer, dan komen de kosten voor rekening van de Opdrachtnemer. Daarnaast behoudt de Opdrachtgever de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te schakelen.

8. Communicatie over het Datalek zal altijd geschieden in overleg.

9. Wanneer de Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever eindigt, zal de Opdrachtnemer de Persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst opslaan in haar papierenarchief en digitaal archief voor een onbepaalde tijd. Dit doen wij om deze in de toekomst te kunnen raadplegen wanneer nodig. Wanneer u wenst kunnen wij al uw gegevens vernietigen na beëindiging van de overeenkomst. Neem hiervoor met ons contact op.

Cookies:

Bouwbedrijf Harbers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bouwbedrijf Harbers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwbedrijf Harbers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bouwbedrijf Harbers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Klachten:

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact met ons op. Mochten wij u niet u niet na behoren kunnen helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ons bereiken per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 0544-374647.

Definities:

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de Betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligbeneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben.

Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (‘Datalek’).

Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van Persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vanaf oprichting van Bouwbedrijf Harbers zijn er veel verschillende projecten uitgevoerd. Hieronder vindt u een overzicht van enkele projecten van de afgelopen jaren.

Voor een uitgebreider overzicht kunt u in het menu een keuze maken tussen de actuele of gerealiseerde projecten.

 

 

OVER HARBERS:

Met ruim 40 jaar bouwervaring zijn wij van alle markten thuis. Met de kracht van onze ervaring weten wij uw bouwplannen tot in perfectie te realiseren.

> Over ons
> Cookies
> Privacy
> Sponsoring

CONTACTGEGEVENS:

> Bouwbedrijf Harbers B.V.
> Einsteinstraat 13
> 7131 PK Lichtenvoorde
Telefoon: 0544-374647
> E-mail: info@harbers.nl

Ga naar boven